Hvad kan jeg hjælpe med?

Stort set alle ubalancer.

Det er vigtigt, at vi mennesker er i balance såvel fysisk som psykisk. Hvis dette ikke er tilfældet kommer ubalancerne til udtryk f.eks. i form af sygdom eller i et ikke tilfredsstillende liv.

Jeg kan hjælpe mennesker, som har tiltrukket ubalancer, således de igen kan tiltrække deres egen balance = sundhed, som er vores naturlig arv.